no-img

مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد 2542 شهرستان چالوس

مطالب

ZIP
آموزش پیشگیری از اعتیاد برای جمعیت همیاران ارمغان سلامت چالوس

آموزش پیشگیری از اعتیاد برای جمعیت همیاران ارمغان سلامت چالوس


به گزارش روابط عمومی جمعیت همیاران ارمغان سلامت روان اجتماعی شهرستان چالوس، جلسه اول کارگاه اموزش پیشگیری از اعتیاد در ساعت 14به تاریخ 1397/2/1در مجتمع بهتر زیستن با حضور اعضای همیاران سلامت روان شهرستان چالوس و مدرس خانم فاطمه خواجوند برگزار شد . این کارگاه شامل سه جلسه و بمدت 3 ساعت در مجتمع بهتر زیستن برگزار می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / مه / 2018   بازدید : 77    نویسنده : مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی چالوس
ZIP
نظام اعتقادی معتاد کننده

نظام اعتقادی معتاد کننده


اگر ادمی نداند کشتی خود را به طرف کدام ساحل هدایت کند، وزیدن هر بادی در بادبان او بیهوده است، به عبارتی هیچ بادی باد موافق نخواهد بود . متعهد شدن به بهبودی و پذیرش مسئولیت آن مانند انتخاب کردن ساحل مورد نظر است،با انتخاب ساحل بهبودی باد مناسب را در بادبان خود شکار کنید تا بتوانید از قدرت آن برای رسیدن به مقصد و هدف خود استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / مه / 2018   بازدید : 74    نویسنده : مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی چالوس